Monday, October 14, 2013

Ц.Бавуудорж хэлэхдээ:Ц.Бавуудорж “Тэрбээр /Дашбалбар/ намар хэмээх гэгээн ертөнцийн дууч байв”

No comments: